Referencje

Firma TTM jest aktywnym członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” z/s w Lublinie (z uprawnieniami eksperckimi właściciela firmy)
  www.ptit-spomasz.com.pl
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT (z uprawnieniami rzeczoznawcy właściciela firmy)
  www.zutnot.com.pl
  POLISH PRODUCT '2011 - wyróżnienie
 • Stowarzyszenia Eksporterów Polskich (tytuł Wybitnego Eksportera w roku 2007)
  www.sep.pl
 • Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  www.liph.com.pl

Posiadamy uprawnienia eksperta HACCP. Firma jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Firma TTM została wyróżniona godłem POLISH PRODUCT '2011  w kategorii MASZYN  PAKUJĄCYCH.

Referencje