Próżniowe maszyny do produkcji majonezu, musztardy, ketchupu, sosów, chrzanu tartego

Specjalizacją naszej firmy jest produkcja zestawów, układów i kompletnych linii technologicznych oraz wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń szczególnie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, produkcji koncentratów, przypraw, używek (zwłaszcza dla małych przetwórni spożywczych).  Przykładem naszej oferty są m.in. młynki korundowe do musztardy, mieszalniki do ketchupów, mieszalniki komponentów sypkich, rozdrabniacze,  urządzenia homogenizujące, miksery, rozdrabniacze głąbów, szatkowniki, przenośniki, solniczki,  dozowniki produktów płynnych i półpłynnych, napełniarki, zakręcarki, zgrzewarki, pakowarki będące częściami składowymi linii produkcji musztard, ketchupów, majonezów, chrzanów, kwaszonek, surówek, sałatek. W tym miejscu szczególnie chcemy Państwa uwagę zwrócić na istotny fragment naszej oferty, którym są:

URZĄDZENIA DO HOMOGENIZACJI, MIELENIA NA MOKRO, DYSPERGOWANIA ORAZ LINIE TECHNOLOGICZNE NA BAZIE TYCH URZĄDZEŃ I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

Młyny KOLOIDALNE I KORUNDOWE TTM mają najbardziej nieograniczone zastosowania do mielenia na mokro, dyspergowania i homogenizacji:

 •   w przemyśle przetwórstwa spożywczego
 •   w przemyśle chemicznym
 •   w przemyśle kosmetycznym
 •   w przemyśle farmaceutycznym.

Zakres stosowania młynów TTM jest gwarantowany dwiema różnymi koncepcjami:

 •   młyny koloidalne
 •   młyny korundowe

Wybierana koncepcja zależy od formy produktu oraz od wymaganego stopnia rozdrabniania. Poniżej wyszczególnione wyroby reprezentują wybór spośród dużej różnorodności możliwych zastosowań.


    Przemysł chemiczn

 •  Kleje
 •  Farby
 •  Smary
 •  Pasty, środki do nadawania połysku, polewy
 •  Pasty do łebków zapałek
 •  Zawiesiny bitumiczne.
 •  Przemysł kosmetyczny
 •  Płyny kosmetyczne, kremy
 •  Żele
 •  Masy pomadek do ust
 •  Pasta do zębów
 •  Mydło w płynie
 •  Preparaty kremów do opalania
 •  Przemysł farmaceutyczny

    Maści

 •  Kosmetyki farmaceutyczne
 •  Preparaty do czopków.
 •  Przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego
 •  Rozdrabnianie owoców
 •  Czyste soki owocowe
 •  Soki z warzyw
 •  Smakołyki, odżywki dla dzieci i żywność przygotowana wstępnie
 •  Sosy, przyprawy
 •  Ketchupy
 •  Papki
 •  Przemysł mięsny i ryby
 •  Pasta mięsna
 •  Pasta rybna
 •  Inne zastosowania
 •  Musztarda, chrzan
 •  Pasty marcepanowe, persipan
 •  Tahina.

Nasze doświadczenie, zdobyte w ciągu ostatnich ponad 20 lat, w połączeniu z wiedzą o charakterze i wymaganiach rynku, upoważnia nas do zaoferowania określonych rozwiązań wybranych problemów przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych. Ciągła obserwacja rynku, wymiana myśli, korzystna kooperacja, szybkie reagowanie na potrzeby rynku i stały kontakt z naszymi klientami, zaowocowały projektami urządzeń, które są odpowiedzią na rosnące wymagania przemysłu. Sukcesy technologiczne, produkcyjne i handlowe naszych klientów są na to dowodem, to także nasze atuty w pozyskiwaniu nowych odbiorców.

 

Młyny na mokro. Młynki korundowe TTM.

mlynki Obszary zastosowań:
owoce, warzywa, odżywki dla dzieci, musztarda, chrzan, ryby, skorupiaki, orzeszki, ziarna kakao, koncentraty owocowe, nektary, kiełbasa, mielonki, zupy itp.
Mielenie z wykorzystaniem korundowej ściernicy płaskiej: Dwie korundowe tarcze ścierające w charakterze wirnika i stojana (o różnej ziarnistości, dobierane według potrzeb technologicznych) pracują w pozycji poziomej lub pochyłej, są głównymi częściami młyna korundowego na mokro. Przetwarzany produkt dostaje się pomiędzy dwie tarcze. Przecieranie wykonywane jest z dokładnością do mikronów dzięki ciągłej regulacji szczeliny pomiędzy tarczami.
Charakterystyka:
Ogrzewająca lub chłodząca osłona komory roboczej młynka dostarczana na życzenie. Wykonanie - stal specjalna V2A, AISI 304 (0H18N9) lub V4A, AISI 316 (1H18N9T). Podajnikiem przetwarzanego produktu może być lej, pompa lub w przypadku produktów o dużej lepkości – ślimacznica/pompa śrubowa/pompa wirowa wolnoobrotowa.
Wydajność:
50-1000 kg/h.

Duży wybór akcesoriów umożliwia różnorodne konfiguracje sprzętu. Przewidziane są również maszyny in-line.

 

Młyn z pompą podającą.

mlynki2Przetwarzany produkt jest podawany w sposób ciągły z przyłączonego mieszalnika za pomocą pompy o regulowanej wydajności, tłoczącej pod ciśnieniem produkt do młynka. Wartość ciśnienia wejściowego widoczna jest na manometrze i może być regulowana za pomocą pompy. Urządzenie to jest ważnym, podstawowym elementem linii produkcyjnej musztardy, odżywek dla dzieci, soków owocowych, soków z warzyw itp. Umożliwia przetwarzanie również takich produktów, które zwykle w tego typu procesach sprawiają najwięcej kłopotów (zawierających składniki o stałej konsystencji). Nawet w przypadku bardzo dokładnego mielenia nie pojawiają się niepożądane temperatury. Taką formę przewidziano także dla młynków koloidalnych.
Osiągana wydajność: 50-5000 kg/h.

Technologia młynka korundowego

 • Młyn korundowy TTM jest skonstruowany na zasadzie pracy układu wirnik – stator.
 • Dwa korundowe kamienie młyńskie o specjalnym składzie i twardości są zwykle umieszczone poziomo jeden nad drugim.
 • Przetwarzany produkt jest podawany do systemu przez zasypnik/króciec lub za pomocą śruby zasilającej, umieszczonej w środku statora.
 • Produkt jest mielony w punktach ścinania między kamieniami młyńskimi.
 • Produkt ulega dyspergowaniu i homogenizacji w wirach powstających we wnękach między korundowymi kamieniami młyńskimi.
 • Dla specjalnych zastosowań korundowe kamienie młyńskie mogą być zastąpione uzębionymi stalowymi kamieniami młyńskimi.
 • Podczas operacji mielenia można regulować szczelinę między elementami roboczymi młyna.
 • Wyroby, których stan początkowy nie nadaje się do mielenia, można przepuścić przez młyn do mielenia wstępnego w celu zmniejszenia wielkości cząstek.

Zalety:

 • Bardzo drobne mielenie przy jednoczesnym dyspergowaniu i homogenizowaniu w jednym procesie.
 • Wysoka wydajność.
 • Praca ciągła.
 • Duża żywotność.
 • Łatwa konserwacja.

Konstrukcja standardowa:

 • Wykonanie w strefie kontaktu z produktem z kwasoodpornej nierdzewnej stali chromoniklowej, materiał AISI 304 (V4A). Podobnie z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych wykonany jest korpus i stelaż maszyny, osłony, skrzynka sterownicza. Komora robocza z wodnym płaszczem chłodzącym.
 • Zasilanie produktu przez zasypnik/króciec zasilający Dn50 mm.
 • Korundowe kamienie młyńskie.
 • Szczelina między elementami roboczymi młyna regulowana za pomocą kółka ręcznego.
 • Silnik prądu przemiennego 230/400 V, 50 Hz, trójfazowy.
 • Otwarte odprowadzanie produktu wychładzaną rynną.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.


Młyny na mokro. Młynki koloidalne TTM.

Dostępne są również – jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do korundowej ściernicy płaskiej – młyny koloidalne, ze stalowymi elementami płaskimi lub stożkowymi. Urządzenia te również mogą mieć w sposób ciągły regulowaną szczelinę pomiędzy tarczami i w zależności od potrzeb tarcze te mogą przyjmować różne formy wykonań – jako tarcze kołkowe, grzebieniowe lub np. z poprzecznymi nacięciami. Konstrukcja: przewidziane są urządzenia o różnych rozmiarach, ze stali specjalnej V2A, AISI 304 (0H18N9) lub V4A, AISI 316 (1H18N9T), z pionowo ustawionym lejem, z możliwością wykorzystania obiegu zamkniętego z zaworem trójdrożnym lub pompą podającą. Przewidziane są również urządzenia z poziomo ustawionym silnikiem, także do pracy in-line.
Wydajność: 50-10000 kg/h.

Technologia młynka koloidalnego:

 • Mielenie koloidalne oparte jest na systemie współpracy uzębionego wirnika i statora.
 • Przetwarzany produkt jest podawany do systemu przez wprowadzający przewód rurowy. Konstrukcja oprzyrządowania zapewnia intensywne przetwarzanie.
 • Wytwarzane między elementami roboczymi siły ścinające (styczne) i gniotące (prostopadłe) poddają produkt naprężeniom mechanicznym, ponadto siły kawitacyjne gwarantują skuteczne przetwarzanie.
 • Prędkość przepływu przez uzębione kształty zwiększa się zmniejszając ciśnienie statyczne poniżej poziomu ciśnienia pary, wytwarzając w ten sposób wnęki wypełnione parą.
 • Gdy tylko produkt przejdzie przez uzębione kształty, ciśnienie statyczne wzrasta do poziomu powyżej ciśnienia pary. Bąbelki pary implodują a cząstki przetwarzanego produktu są rzucane z dużą prędkością na mielące powierzchnie.

mlynki zalety:

 • Bardzo drobne mielenie przy jednoczesnym dyspergowaniu i homogenizowaniu w jednym procesie.
 • Wysoka wydajność przy minimalnym zapotrzebowaniu przestrzeni.
 • Praca ciągła.
 • Duża żywotność.
 • Łatwa konserwacja.

Konstrukcja standardowa:

 • Obudowa i zasypnik są wykonane z kwasoodpornej nierdzewnej stali chromoniklowej, materiał AISI 316 (4VA).
 • Standard – uzębiony zespół mielący, materiał AISI 440B.
 • Maszyna poziomej konstrukcji.
 • Regulowana szczelina między elementami roboczymi zespołu mielącego.
 • Silnik prądu przemiennego 230/400 V, 50 Hz, trójfazowy.

    Inne opcje

 • podwójny płaszcz do ogrzewania i chłodzenia
 • ślizgowe uszczelnienie pierścieniowe obustronnego działania
 • linia recyrkulacji
 • oprzyrządowanie mielące wykonane z AISI 316 (V4A).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.


Linia produkcyjna do mielenia, dyspergowania lub homogenizacji firmy TTM

Obszar zastosowań:
musztarda, odżywki dla dzieci, nektary owocowe, napoje zagęszczane, majonezy, sosy do sałatek, ketchupy, sosy, lody, budynie, miód, likiery itp.
Linia składa się z urządzeń do: wstępnego mielenia, zbiornika z miazgą/masą zacierową,  młynka, urządzenia emulgatującego, systemu chłodzącego i odpowietrzającego/odgazowującego za pomocą próżniowych odpowietrzaczy TTM.
Linie produkcyjne – uwagi. Podczas produkowania produktów ciekłych o wysokiej lepkości często jest chwytane niepożądane powietrze lub gaz. To może prowadzić do pogorszenia charakterystyk produktu, jego gęstości, wyglądu i może być szkodliwe dla dalszego przetwarzania.  Młynki TTM mogą być przyłączone, na żądanie, do odpowietrznika, co umożliwia odpowietrzanie prawie w 100 %. Linie produkcyjne TTM są przygotowywane w zależności od aktualnego profilu produkcji z uwzględnieniem bieżących wymagań technologicznych produkcji majonezu, musztardy, sosów, ketchupu, sosów chrzanowych, pożywek dla dzieci, soków owocowo-warzywnych, nektarów itp.

Odpowietrzacze próżniowe o pracy cyklicznej

Powietrze zawarte w końcowym produkcie, począwszy od substancji płynnych, a skończywszy na produktach o bardzo dużej lepkości (gęstych), pojawiające się tam w procesie mieszania, ubijania, rozdrabniania, homogenizacji itd. może być niemalże całkowicie usunięte przy pomocy próżniowych odpowietrzaczy TTM. Zapobiega to utlenianiu produktu, ma on większą trwałość, ułatwione jest jego dokładne odmierzanie lub dozowanie i utrzymuje świeży wygląd. Usuwanie powietrza ma miejsce w szczelinie, w której substancja musi przejść przez wirującą tarczę jednego lub więcej pierścieni osłaniających. Dostępne są również urządzenia pracujące w sposób nieciągły, jak i w pełny sposób zautomatyzowane odpowietrzacze pracujące w sposób ciągły.
Sprzęt może być wyposażony w dozownik 0.5 - 50 litrów.

Odpowietrzacze próżniowe pracujące w sposób ciągły.

W pełni zautomatyzowane, sterowane w sposób ciągły urządzenia, wyposażone w czujnik poziomu. Szybkie mycie i konserwacja są możliwe dzięki zainstalowanemu urządzeniu do elektrycznego podnoszenia pokrywy. Mogą mieć również sterowane wejście, automatyczną lub ręczną regulację, szybkę kontrolną, podgrzewacz rurowy i w sposób ciągły regulowaną pompę odprowadzającą wyrób np. do urządzeń pakujących. Istnieje możliwość automatycznej regulacji podciśnienia. W przypadku produktów, których przetwarzanie jestutrudnione (zawierają np. składniki o stałej konsystencji) zainstalowane mogą być specjalne statyczne lub dwustopniowe systemy dystrybucyjne.
Urządzenia o wydajności 50-2000 kg/h wykonywane są ze stali nierdzewnej V2A, AISI 304 (0H18N9) lub V4A, AISI 316 (1H18N9T).

Urządzenia do homogenizacji i rozdrabniania w układzie in-line.

Obszary zastosowań: Zupy, soki owocowe, nektary, produkty o konsystencji zawiesiny, sosy, majonezy itp.

Maszyny w układzie in-line.

Urządzenia do rozdrabniania i homogenizacji pracujące w układzie przepływowym wykorzystywane są do szybkiej produkcji zawiesin i substancji rozdrobnionych. Produkty zawierające składniki o stałej konsystencji mogą być zwilżane, zmiksowane, rozdrabniane i homogenizowane w możliwie najkrótszym czasie. Urządzenie składa się z dwóch komór roboczych. W pierwszej następuje miksowanie i robienie różnego rodzaju mieszanek, w drugiej układ szczelinowy wirnik stojan z urządzeniem umożliwiającym przemieszczanie produktu.
W zależności od przeznaczenia, zaprojektowano różnego rodzaju odmiany układu wirnik-stojan z różnymi szerokościami szczelin pojedynczych lub wielostopniowych.
Przewidziane są urządzenia pracujące w sposób ciągły o wydajności 0.2 - 10 m3/h.
Wykonanie: stal specjalna V2A (AISI 304) lub V4A (AISI 316), z pojedynczym lub podwójnym uszczelnieniem mechanicznym, silniki o dwóch prędkościach lub prędkości płynnej regulowanej.
Zalety: oprócz miksowania i homogenizacji urządzenia mogą być wykorzystane do przemieszczania produktu (wzrost ciśnienia na wyjściu ok. 1.5 bara).


Homogenizator miksujący.

Istnieje możliwość podjęcia produkcji artykułów spożywczych o konsystencji zawiesiny dzięki możliwości przekształcenia urządzenia w homogenizator miksujący przez dodanie zbiornika po stronie wlotowej, obracanego kranu umożliwiającego ponowne włączenie w obieg oraz mieszadło. W przypadku niepełnego wykorzystania maszyn, mogą być one wykorzystane na wiele różnych sposobów np. do rozpuszczania, rozkładu środków emulgujących i stabilizatorów. Umożliwiające szybki demontaż obudowy połączenia śrubowe, łatwe czyszczenie systemu recyrkulacyjnego zapewniają prostą obsługę i nie wymagają jakichkolwiek regulacji. Dzięki bardzo dobrej przepustowości urządzenia mogą być szybko podłączone do jednostek mieszających w celu szybkiej wtórnej przeróbki produktu. Składniki wyrobu przechodzą przez obwód kilkakrotnie w zależności od wymaganej jakości. Kiedy jakaś porcja wyrobu jest już gotowa, trójwejściowy zawór ustawiany jest w innej pozycji i odpowiednio przygotowywany produkt może zostać odprowadzony. Dzięki wykorzystaniu naszych urządzeń procesy mieszania i rozpuszczania mogą być przyspieszone o 70%. Po przefiltrowaniu, wyroby nie zawierają żadnych pozostałości i są jednolitej konsystencji. Jako urządzenia pracujące w układzie liniowym przystosowane są również do pracy ciągłej w układzie obejmującym system przewodów wraz z jednostkami wytwarzającymi ciśnienie.

Mieszalnik próżniowy, urządzenie do rozdrabniania i homogenizacji.

Obaszary zastosowań: majonez, ketchup, sosy, majonezy do sałatek zawierające składniki o konsystencji stałej lub bez nich, kremy, chrzan, wyroby z miodu, budynie, lody, syropy, jogurty owocowe, sery topione, twarogi, substancje o konsystencji zawiesin.
W jednym urządzeniu mają miejsce różnego rodzaju procesy takie jak: mieszanie, rozdrabnianie, homogenizacja, odpowietrzanie. Różnego rodzaju substancje płynne lub sypkie mogą być dostarczone do mieszarki w celu szybkiej powtórnej obróbki w warunkach próżni. Pozwala to na uzyskanie wyrobu bez zawartości powietrza.

Pod koniec procesu produkt może być usunięty praktycznie bez żadnych pozostałości dzięki układowi wirnik-stojan po odpowiednim ustawieniu zaworu trójdrożnego.
Duża wydajność, uniwersalne zastosowanie, łatwa konserwacja i obsługa to podstawowe zalety tego zintegrowanego urządzenia.
Przewidziane są zbiorniki  o pojemności  50 -1500 litrów na porcje 35-1200 litrów. Wykonane ze stali specjalnej V2A Aisi 304 lub V4A Aisi 316.
Odmianą urządzenia może być uniwersalne, próżniowe, zintegrowane urządzenie do produkcji różnego rodzaju mas wraz z mikserem do wytwarzania sałatek, zawierających składniki stałe.
Możliwa jednorazowa produkcja 50-1000 litrów.
Wszystkie etapy produkcji, począwszy od połączenia składników aż po produkt gotowy do pakowania, wykonane są w zintegrowanym systemie w wykluczeniem możliwości pojawienia się zanieczyszczeń.
Przewidziane jest również próżniowe urządzenie mieszające nie zawierające systemu do emulgacji.
DOZOWNIKI i urządzenia linii rozlewniczych / pakujących

dozownik półautomatyczny do miodówPrzedstawiamy Państwu fragment oferty z szerokiej gamy oferowanych przez nas urządzeń dozujących oraz rozlewniczych. Maszyny te dedykowane są użytkownikom z grupy małych i średnich firm, przede wszystkim z branży spożywczej, ale i także chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej.
Jeśli poszukują Państwo urządzenia zbliżonego do opisywanych, jesteśmy gotowi pomóc. Prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać więcej informacji.

DOZOWNIK OBJĘTOŚCIOWY półautomatyczny do dozowania miodów SPdv-1200s.

Półautomatyczny dozownik do dozowania miodów w systemie objętościowym o wydajności 600 doz/h, obsługiwany ręcznie. Posiada regulowany blat roboczy oraz zespół dozujący. Zakres dozy można zmieniać od 60 do 1200 cm3 za pomocą pokrętła z pomocniczym licznikiem. Urządzenie wymaga wyłącznie podłączenia do sprężonego powietrza. Powtarzalność dozowania 1 g. Urządzenie sterowane jest pedałem nożnym umożliwiającym pojedyncze zadozowanie.
Urządzenie w całości wykonane jest w standardzie nierdzewnym, kwasoodpornym, z wykorzystaniem wyłącznie atestowanych materiałów. Konstrukcja odpowiada wymaganiom GMP, GHP, HACCP.


DOZOWNIK OBJĘTOŚCIOWY półautomatyczny do produktów płynnych i półpłynnych SPdv-1000e.

Półautomatyczny dozownik do dozowania szerokiego spektrum produktów (takich jak musztardy, majonezy, ketchupy, sosy, chrzany, buraczki tarte, oleje jadalne, kremy, żele, pasty, szampony) do dowolnych opakowań. Może być wyposażany w różnej objętości głowice oraz różnego typu rozdzielacze i elementy napełniające. Zasada pracy podobna do pracy pompy polega na zasysaniu odmierzanej porcji produktu do wnętrza cylindra, a następnie po przesterowaniu rozdzielacza wytłoczeniu jej do opakowania. Nominalna wydajność urządzenia to około 600 doz/h. Urządzenie sterowane jest pedałem elektrycznym w sposób impulsowy. Posiada także tryb pracy automatycznej (wówczas nie jest konieczne wyzwalanie pojedynczych cykli) z regulowanym taktowaniem pracy, co umożliwia jej dostosowanie do cech produktu, wielkości opakowań oraz zdolności manualnych operatora.

DOZOWNIK półautomatyczny do kapusty kiszonej pakowanej w woreczki foliowe i wiaderka SPdk-1000. Dozownik kapusty kiszonej, półautomatyczny.

Wykonywane na zamówienie urządzenie pozwalające ułatwić dozowanie kapusty kiszonej pakowanej w woreczki foliowe, wiaderka lub inne opakowania. Urządzenie wykonywane jest dla dedykowanych wielkości dozowanych porcji (zwykle 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 kg), przy czym jeden model nie może obsługiwać skrajnie różniących się wielkością zakresów (w takim przypadku wykonywane są odrębne urządzenia). Wydajność dla porcji 0,5 - 1,0 kg mieści się w granicach 800-1200 doz/h. Urządzenie wyposażone jest w odrębny system regulowanego dozowania zalewy.
 

DOZOWNIK automatyczny do produktów płynnych i półpłynnych SPda-1000

Urządzeniem, na którego bazie wykonujemy różnie skonfigurowane i optymalizowane do zadanych parametrów rozlewu stanowiska automatycznego dozowania, jest dozownik SPda-1000. Jest to dozownik wykorzystujący te same głowice, jakie proponujemy dla urządzeń półautomatycznych, wykonany jest jednak w zabudowie z osłonami bezpieczeństwa i przystosowany jest do pracy automatycznej przy przenośniku płytkowym. Zatrzymanie opakowań, ich napełnienie i przekazanie do dalszych operacji następuje w cyklu automatycznym. Dozownik może być wykonany jako układ jedno- lub wielogłowicowy w układzie liniowym. Maksymalna ilość głowic to 12 sztuk (sterowanie układami wielogłowicowymi może być realizowane.przy wykorzystaniu sterowników i paneli dotykowych). W realnych warunkach produkcyjnych dla układu 12-głowicowego dla dozy 0,5 l uzyskano przy dozowaniu majonezów wydajność 8640 doz/h. Przyjmujemy jednak, że nominalną wydajnością dla 1 głowicy dozującej jest 600-800 doz/h - zależnie od produktu i jego cech.


ZAKRĘCARKA półautomatyczna wieczek T-O i innych zakrętek.

W mniejszych zakładach przy niedużej wydajności produkcji można pozwolić sobie na ręczne nakładanie wieczek T-O (lub innego typu zakrętek) na opakowania transportowane na przenośniku płytkowym. Wykonanie tej w miarę lekkiej czynności pozwala wykorzystać nasze półautomatyczne urządzenie dokręcajace uprzednio nałożone wieczka lub zakrętki. W układzie pracy 1-głowicowej mozliwe jest uzyskiwanie wydajności dochodzącej do 2400-3600 opak/h. Poprzez wymianę głowicy roboczej i elementów zatrzymujących opakowania, urządzenie może być adaptowane do różnego rodzaju zakrętek i opakowań. Urządzenie wykonane jest w standardzie nierdzewnym, kwasoodpornym, posiada osłony bezpieczeństwa.

ZAMYKARKA wieczek na wiaderkach (dociskarka przykrywek) SPzw-1200.

Zamykarka wieczek na wiaderkach (inaczej dociskarka przykrywek) służy do zmechanizowanego zamykania różnego rodzaju i kształtu wiaderek i wiader. Elementem zamykającym jest tu pneumatyczny wymienny stempel, którego kształt umożliwia zamykanie wieczek z uprzednim wypchnięciem spod nich nadmiaru powietrza (stempel jest wykonywany dla danego rozmiaru i typu opakowania). W przypadku pakowania takich wyrobów jak kiszona kapusta czy kiszone ogórki daje to pożądany efekt braku tzw. bombażu (wieczko choćby lekko zdeformowane czy wygięte do góry sprawia wrażenie, jakby wewnątrz trwał proces fermentacji lub psucia wyrobu). Urządzenie wykonywane jest z własnym przenośnikiem opakowań (transporterem) oraz układem sterującym z regulacją prędkości taśmy. Posiada regulację wysokości pracy stempla dociskającego. Wyposażone jest w osłony bezpieczeństwa. Standard wykonania nierdzewny, kwasoodporny.

PRZENOŚNIK płytkowy SPpp-1000/2000

Czynności związane z napełnianiem opakowań, konfekcjonowaniem, ich pakowaniem zbiorczym najlepiej jest łączyć w funkcjonalny zestaw przy wykorzystaniu systemu przenośników płytkowych dostosowanych do rozmiaru i wielkości wyrobów. Wykonywane przez nas przenośniki mogą tworzyć dowolnie skonfigurowane układy transportu opakowań pustych, napełnionych zamkniętych, zapakowanych, gdyż tworzą system montowany z modułowych części składowych. Elementem transportowym jest w nich najczęściej łańcuch płytkowy z tworzywa lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (popularne szerokości to 82,5; 114,3; 152,4; 190,5 mm). Elementy systemu przenośnikowego wykonujemy z materiałów niekorodujących (z wyłączeniem napędów) - tworzyw oraz stali w gat. AISI 304 / AISI 316. Stosujemy motoreduktory marki NORD. Układ sterowania wyposażany jest w falownik do regulacji prędkości taśmy przenośnika.

POMPA wirowa SPbgy-055

Pompa procesowa połączona kołnierzowo z napędem na wspólnej podstawie nośnej. Silnik wyposażony w termistory. Układ sterowania umożliwiające regulację wydajności za pomocą falownika w zakresie 25-75 Hz. Możliwa dwukierunkowa praca pompy. Pompa wirowa z regulacją wydajności
Maksymalna temperatura pracy (zależnie od zaoferowanych wirników) 80-100 oC.

WARUNKI PRACY       

 • Wydajność  70      l/min  (50 Hz )   na zimnej wodzie                           
 • Moc zainstalowana      0,55      [kW]        
 • Prędkość obrotowa    1500 obr/min  50 [Hz]    
 • Napięcie//Hz      400V/3/50            
 • Przyłącze ssące  DIN 11851 DN32/25               
 • Przyłącze tłoczne   DIN 11851 DN25    
 • Klasa izolacji      F / IP55 (silnik)
 • Termistory PTC      Tak           
 • Korpus pompy  SS 316L    
 • Obce chłodzenie      NIE          
 • Uszczelnienie   mechaniczne    
 • Falownik      TAK (opcjonalnie)            
 • Wirnik NBR food (czarny lub biały)                        

Dostępne:                                                    

 • Wirnik NBR food(czarny lub biały)
 • Uszczelnienie
 • Wykonanie na wózku (jak na fotografii)Pompa wirowa z regulacją wydajności
 • Wykonanie z uchwytem (wykonanie bez układu sterowania)
 • Wykonanie ze skrzynką z wyłącznikiem (zabezpieczenie termiczne)
 • Wykonanie ze skrzynką sterującą z falownikiem
 • Wykonanie z przełącznikiem kierunku obrotów
 • Wykonanie z osłoną silnika ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
 • Wykonanie z przyłączem DIN na wąż fi32 mm (lub inne)

Sugerowana kompletacja: pompa w wersji na wózku ze skrzynką sterowniczą z falownikiem, z przyłączami na wąż + zapasowy wirnik + zapasowe uszczelnienie.